VALNØD (Walnut)

Valnøddetræer kan trives og producere fint i Skandinavien. De største problemer knytter sig til sen forårsfrost, samt træernes robusthed overfor svampe og bakterier i vore, ofte kølige og fugtige, sommere. Vi selekterer for knækkelethed, sundhed, hårdførhed og moderat vækst. Nye hårdføre sorter trækker dyrkningsgrænsen helt op til det mellemste Sverige i zone 5B.

Juglans regia ‘Fernor’

 • Klimazone: 6A til 9B
 • B x H efter 10 år: ca 5 x-6 meter
 • Følsomhed overfor forårsfrost: lav
 • Træets sundhed: Høj
 • Udbytte: Højt
 • Frugsttørrelse: middel til stor
 • Smag: sød og mild
 • Anvendelse: Frisk konsum, tørring og snaps

‘Fernor’ er forædlert af det franske forsøgsvæsen INRA. Da den giver frugt af framragende kvalitet og er tilpasset områder med kort vækstsæson anbefaler vi den varmt indenfor klimazonen.


Juglans regiaFejø

 • Klimazone: 7A til 9B
 • B x H efter 10 år: ca 5 x-6 meter
 • Følsomhed overfor forårsfrost: høj
 • Træets sundhed: Høj
 • Udbytte: Middel til Højt
 • Frugtstørrelse: middel
 • Smag: sød og mild
 • Anvendelse: Frisk konsum, tørring og snaps

‘Fejø’ er en af de bedste danske sorter til egne der ikke er plaget af nattefrost sent på foråret. Smagen af kernerne er usædvanligt mild og sød.


Juglans regia ‘Amanda’

 • Klimazone: 7A til 9B
 • B x H efter 10 år: ca 3 x 4 meter
 • Følsomhed overfor forårsfrost: middel
 • Træets sundhed: Høj
 • Udbytte: Middel til Højt
 • Frugtstørrelse: middel til stor
 • Smag: sød og mild
 • Anvendelse: Frisk konsum, tørring og snaps

‘Amanda’ er en Metcalfe x Alpha krydsning lavet af Westergaards Planteskole i 2002. Træet bar’ frugt første gang efter 5 år fra frø og forsætter med af være en af bedste og mest frugtbare danske sorter.


Juglans regia ‘Loiko #1’

 • Klimazone: 5B til 7B
 • B x H efter 10 år: ca 3 x 4 meter
 • Følsomhed overfor forårsfrost: middel
 • Træets sundhed: Middel
 • Udbytte: Højt
 • Frugtstørrelse: lille til middel
 • Smag: sød og mild
 • Anvendelse: Frisk konsum, tørring og snaps

‘LOIKO #1’ er stammer fra Hviderusland og er vores første sort i gruppen af ekstraordinært hårdføre valnødder. Mange flere kommer til senere. Hårdførheden gælder alene midtvinterkulde, og således ikke sen forårsfrost. Tak til Ove Johansson i Sundsvall for at stille dette interssante materiale til rådighed.


Juglans regia ‘Lange van lod’

 • Klimazone: 7A til 9B
 • B x H efter 10 år: ca 4 x 5 meter
 • Følsomhed overfor forårsfrost: middel
 • Træets sundhed: Høj
 • Udbytte: Højt
 • Frugsstørrelse: Stor til ekstremt stor
 • Smag: sød og mild
 • Anvendelse: Frisk konsum, frysning og snaps

‘Lange van Lod’ stammer ftra Belgien hvor den for år tilbage blev udvalgt af Frans Geraets. LvL er efter vores skøn verdens største valnød med en længde på op til 8 cm, eller mere. En spektakulær frugt, der vækker opsigt alle steder.


Juglans regia ‘Broadview’

 • Klimazone: 6B til 9B
 • B x H efter 10 år: ca 4 x 5 meter
 • Følsomhed overfor forårsfrost: lav – middel
 • Træets sundhed: Middel
 • Udbytte: Højt og konstant
 • Frugtstørrelse: Middel
 • Smag: Kraftig og let bitter
 • Anvendelse: Tørring, bagning og snaps

‘Broadview’ er valgt ud i USA blandt frøplanter af Karpatisk oprindelse. Træet tåler megen kulde, men lider i fugtige sommre af svampeangrab i både løv og frugt. Egner sig derfor bedst til kontinentale klimaer. Udbyttet er højt og konstant. Smagen af kernerne er kraftig.


Juglans regia ‘Bright pit’

 • Klimazone: 7A til 9B
 • B x H efter 10 år: ca 5 x 6 meter
 • Følsomhed overfor forårsfrost: middel
 • Træets sundhed: Høj
 • Udbytte: Middel til Højt
 • Frugsstørrelse: Lille
 • Smag: sød og mild
 • Anvendelse: Frisk konsum, tørring og snaps

‘Bright Pit’ har de lyseste kerner af alle, deraf navnet. Skallen er papirtynd, men stærk og godt lukket. Sorten hører til blandt de mindste valnødder vi dyrker, men anses alligevel for værdifuld for den meget fine kvalitet og en vis robusthed mod forårsfrost.


Juglans regia ‘Blanco’

 • Klimazone: 7A til 9B
 • B x H efter 10 år: ca 5 x 6 meter
 • Følsomhed overfor forårsfrost: middel
 • Træets sundhed: Høj
 • Udbytte: Middel til Højt
 • Frugtstørrelse: Middel
 • Smag: sød og mild
 • Anvendelse: Frisk konsum, tørring og snaps

‘Blanco’ er en meget fin middelstor valnød, der falder helt rent ned fra træerne. Nødderne er meget lette at tørre uden skimmel.


Juglans regia ‘Geisenheim 26’

 • Klimazone: 7A til 9B
 • B x H efter 10 år: ca 3 x 4 meter
 • Følsomhed overfor forårsfrost: Meget lav
 • Træets sundhed: Høj
 • Udbytte: Middel
 • Frugtstørrelse: Lille til middel
 • Smag: Sød og mild
 • Anvendelse: Frisk konsum, tørring og snaps

‘Geisenheim 26’ er en af de seneste sorter til at springe ud om foråret og er derfor helt resistent overfor forårsfrosten i april/maj. Nødderne, der er til den mindre side smager sødt og mildt og egner sig meget fint til tørring.


Juglans regia ‘Lake’

 • Klimazone: 6B til 9B
 • B x H efter 10 år: ca 4 x 5 meter
 • Følsomhed overfor forårsfrost: høj
 • Træets sundhed: Høj
 • Udbytte: Middel til Højt
 • Frugtstørrelse: middel til stor
 • Smag: sød og mild
 • Anvendelse: Frisk konsum, tørring og snaps

‘Lake’ er valgt ud i USA blandt frøplanter af Polsk / Karpatisk oprindelse. Træet tåler megen kulde og er blandt de mest dyrkningsværdige. Det tidlige udspring kan dog volde problemer i frostudsatte områder.


Juglans regia ‘Jankowska U2’

 • Klimazone: 6B til 9B
 • B x H efter 10 år: ca 4 x 5 meter
 • Følsomhed overfor forårsfrost: middel
 • Træets sundhed: Høj
 • Udbytte: Middel til Højt
 • Frugtstørrelse: middel
 • Smag: sød og mild
 • Anvendelse: Frisk konsum, tørring og snaps

‘U2’ er en polsk valnød af den karpatiske type, dvs små træer med øget vinterhårdførhed. Kernerne er næsten lige så lyse og fine som hos ‘Bright Pit’. Den store hårdførhed og det stabile udbytte gør, at vi anbefaler denne sort til plantning både i private haver og i mindre plantager.


Juglans regia ‘Rote Linzer’

 • Klimazone: 7A til 9B
 • B x H efter 10 år: ca 4 x 5 meter
 • Følsomhed overfor forårsfrost: høj
 • Træets sundhed: Middel
 • Udbytte: Middel til Højt
 • Frugtstørrelse: Stor
 • Smag: Kraftig
 • Anvendelse: Frisk konsum og snaps (knækkede kerner)

‘Rote Linzer’ er en kæmpe, eller dobbeltvalnød, der vækker opsigt med de vinrøde kerner (pynter i salat skålen). Sorten egner sig fortrinsvis til frisk konsum, da kernerne mister glansen ved tørring. Løvet er ekstra mørkegrønt og frodigt.


Juglans regia ‘Appenæs’

 • Klimazone: 7A til 9B
 • B x H efter 10 år: ca 4 x 5 meter
 • Følsomhed overfor forårsfrost: Middel
 • Træets sundhed: Meget høj
 • Udbytte: Middel til højt
 • Frugtstørrelse: Middel
 • Smag: Sød og mild
 • Anvendelse: Frisk konsum, tørring og snaps

‘Appenæs’ blev valgt ud under den anden store nationale valnøddeindsamling i 1998-2000 (Jørgen Vittrup). Det er efter vores mening an af de bedste danske sorter. De svampeangreb som kan plage andre sorter ses stort set ikke på ‘Appenæs’. Skallen er papirtynd, men stærk og kernerne der tåler tørring godt er meget velsmagende.


Juglans regia ‘Dooley 69E’


Juglans regia ‘Dryanovski’


Juglans regia ‘June’


Juglans regia Buccaneer’


Juglans regia ‘Haratun #1’


Juglans regia ‘O’Seventeen’


Juglans regia ‘Milotai 10’


Juglans regia ‘Minimulti 09’


Juglans regia ‘July’


Juglans regia ‘Yeza 1’


Juglans regia ‘Sam 2’


Juglans regia ‘RS 25 K’


Juglans regia ‘Mars’


Juglans regia ‘Loiko #6’


Juglans regia ‘Han Feng’


Juglans regia ‘Chandler’