Produktion af økologiske figener

På denne side kan du læse om vores arbejde med dyrkning af figner i væksthus.
Efterår 2015 - Den store finale 3

Sidst i oktober leverede vi de sidste figner til restaurant relæ. Sæsonen har desværre ikke været så god i år grundet den kølige sommer, så udbyttet var en del lavere end vi havde håbet på.

Efterår 2015 - Den store finale 2


Artikel om Figen projektet i Praktisk Økologi 5/2015

Det er en stor tilfredsstillelse her på slutningen af projektet at se brikkerne falde på plads. Drivhuset bugner med endnu umodne figner (høst tidspunktet er to uger senere i år) som inden længe er klar til at sende ud til vores samarbejds partner Restaurant Relæ. Vi blev tidligere på året kontaktet af Relæ som havde hørt om projekt Figen og ønskede at være med til at smage og afprøve fignerne. Dette er vi naturligvis utroligt glade for og stolte af. En ting er at vi selv er meget begejstrede for projektet og Fignerne i sig selv, endnu bedre bliver det når andre har det på samme måde. Westergaards Planteskole vil derfor i samarbejde med Restaurant Relæ sætte den sidste sløjfe på projektet ved at undersøge/afprøve fignerne i forhold til optimalt høsttidspunkt, transport egnethed samt anvendelse. Fortsættelse følger.......

Sommer 2015 - Den store finale

Vi er meget glade for og stolte af netop at have indgået en aftale med restaurant Relæ om afprøvning og vurdering af vores figner. I samarbejde vil vi i løbet af efteråret finde frem til de bedst egnede sorter.

Vi har nu været i gang med projekt Figen i væksthus i over to år og er nu gået ind i den afsluttende fase. Vi vil sommeren over måle og veje på udbytte af de forskellige sorter samt i samarbejde med aftagere vurdere hvilke sorter der smager bedst. VI afholder åbent hus d.5.sept hvor vi vil fortælle om projektet og der vil være mulighed for at smage på danske økologiske figner. Vi kan love jer, at det er en helt anden oplevelse end de importerede.

Efterår 2014 - Forsøg og kontakt til restauranter

Vi er nu gået ind i fasen for udnyttelse af de modnede figner. Da planterne i drivhuset endnu ikke er så store, er udbyttet det naturligt heller ikke endnu. Vi har kontakt til nogle lokale gourmet restauranter som for tiden modtager prøver af de forskellige figen sorter. Vi påtænker, at vi gennem en dialog med kokkene vil spore os mere og mere ind på hvilke sorter det på sigt er interessant, at dyrke og levere. Vi har lavet små forsøg med anvendelse af figner til bla. marmelader. Dette kommer vi til at arbejde meget mere med i den kommende tid. Der kommer ikke til at gå en eneste figen til spilde, de der ikke bliver solgt friske vil blive forarbejdet og solgt senere.


Sommer 2014 - Den første høst

Figner i væksthus bærer frugt to gange på en sæson. Den første bølge af modne figner er i june/juli, den anden i september. Fignerne fra den første høst har vi brugt til forsøg. Bl.a har vi undersøgt hvor længe og hvordan det er muligt, at opbevare frugten inden distribution. Det er naturligvis tanken, at fignerne skal plukkes og køres ud til kunden samme dag. Hvis det skulle ske, at vi får figner i overskud er der mange muligheder for forarbejdning. Dette vil vi bl.a arbejde med i projektets næste fase.
Lige nu er vi i fuld gang med at kontakte finere restauranter på Fyn med henblik på, at få lov til at præsenterer "Danske Økologiske Figner" ved smagsprøvning. Flere restauranter har allerede takket ja til et møde.
Ellers bruges der tid på pasning. Da det er første sæson, er der en masse ukrudt og senegræs vi skal sørge for, at holde nede. Lige som alle andre frugttræer kan figner heller ikke lide at vokse til i græs.

Sommer 2013 - En flyvende start

I sommeren 2013 satte vi projekt "Danske Økologiske Figner" i søen med støtte fra "Fonden for Økologisk Landbrug".
Tanken er, gennem et tre årigt forløb, at skabe det vidensmæssige grundlag for dyrkning og afsætning af danske økologiske figner.
Dette indebærer, at vi vil arbejde med at optimere dyrkningsparametrene, sortsvalg, voksemedier, vanding samt temperatur og fugtighed i dyrkning- og post harvest situationer. Desuden vil vi undersøge markedet for dette nye eksklusive produkt, samt udføre smagsanalyser af produktet ved blindtest.

Helt konkret har vi til dags dato fået bygget en 200 m2 plasttunnel med installeret vandingsanlæg, hvori vi har plantet 4 rækker med 14 forskellige sorter af figen i alt ca 50 planter. Allerede dette efterår gav nogle af planterne frugt. Det næste skridt bliver pasning og at måle og veje på næste sommers udbytte samt undersøge markedet for produktet.