Storfrugtet hassel 'SC215'

'SC215' er en af de første prøvesorter af vores mangeårige avlsprogram. Afstamningen er OSU20 X 88Q, hvilket betyder at sorten er 3/16, eller 18,75% tyrkisk træhassel. Dette har givet en fantastisk kerne, næsten helt fri for det fibervæv som klæber til kernerne hos mange af de gamle sorter. Skallen er tynd og lader sig knække med hånden. Kernen udgør 45% af nødens samlede vægt. Modningen sker tidligt, allerede sidst i august er nødderne spiseklare.
'SC215' vokser naturligt som en stor busk og skal podes hvis man ønsker træformen. Der er endnu aldrig set vinterskader hos 'SC215' eller dens forældre. Der frigives store mængder pollen sidst på vinteren, hvilket gør den til en god bestøver af andre sorter. Det er for tidligt at sige noget de langsigtede udbytter, men frugtbarheden ser ud til at være over middel.