Spisekastanje

Spisekastanje er en formidabel biplante, der blomstrer midt på sommeren hvor bisamfundene er på deres højeste. De bedste sorter til bier er dem som er listet som gode bestøvere, eller frøplanter. Se afsnittet om 'Kastanjer' under 'Sortiment'

Castanea sativa, Castanea pumila, Castanea crenata, Castanea dentata